Δείτο το video από το track-day πόυ πραγματοποιήθηκε στις 09-07-2011 στα Μέγαρα.